Tietosuojakäytäntömme

Henkilötietojen käsittely Musiikkiteatteri Kapsäkissä / Kapsäkki Osuuskunnassa. Yksityisyytesi on meille tärkeä ja siksi haluamme käsitellä henkilötietojasi asianmukaisesti.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde) ja/tai henkilön oma suostumus.

Alla kerromme tarkemmin henkilötietojesi käsittelystä toimistossamme:

Mitä tarkoituksia varten käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi ovat mm nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, ne Musiikkiteatteri Kapsäkin esitykset, joihin olet ostanut lippuja, sekä mahdollisesti itse meille ilmoittamasi muut tiedot, kuten osoitteesi.

Toiminnassamme syntyy erilaisten henkilötietojesi käsittelylle mm seuraavanlaisia tarpeita:

  • Asiakasrekisterin tietoja käsittelemme asiakassuhteen hoitamista ja kehittämistä varten. Yhteydenpito asiakkaisiin tapahtuu pääsääntöisesti uutiskirjein, tiedottein sekä palvelu- ja markkinointiviestein. Palvellaksemme asiakkaitamme mahdollisimman hyvin teemme myös jonkin verran kohdennettua markkinointiviestintää.
  • Tilojen vuokrauksiin liittyviä tietoja käsittelemme vuokrauksen hoitamista varten.
  • Verkkosivuillamme kävijöiden tietoja käsittelemme verkkosivujemme toiminnallisuuden varmistamiseksi, sivuston kehittämistä varten sekä markkinointiviestien kohdentamista varten.
  • Työnhakijarekisterin tietoja käsittelemme rekrytointipäätösten tekemistä varten.
  • Työntekijöidemme tietoja käsittelemme työantajavelvoitteiden hoitamista varten.

Mistä saamme henkilötietosi?

Saamme henkilötietosi mm. sähköpostitse lähettämistäsi viesteistä, puheluista, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, yhteistyökumppanimme

Lippupisteen asiakasrekisteristä (Kapsäkin esitysten asiakkaat ja vieraat), henkilökohtaisista tapaamisistamme ja muista tilanteista, joissa luovutat tietojasi.

Kenelle luovutamme tai siirrämme tietojasi?

Toimintamme lähtökohta on se, että emme luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle. Tietyissä tilanteissa saatamme luovuttaa tietojasi myös kolmannelle osapuolelle tai toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli olemme kanssasi erikseen niin sopineet.

Tiloissamme sijaitsevalle ravintolalle, Bistro K:lle luovutamme Show & Dinner – paketteihin ja muihin yhteisiin palveluihin liittyvät tilaustietosi ja mahdollisesti ilmoittamasi ruokavaliotietosi palvelun toteuttamiseksi.

Verkkosivuillamme käytämme työkaluja, joiden palveluntarjoajat saattavat sijaita myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällainen palveluntarjoaja on esimerkiksi Google Analytics. Tällaisessa tapauksessa varmistamme riittävän tietosuojan tason soveltamalla siirtoon tietosuojalainsäädännön mukaisia suojatoimenpiteitä.

Miten suojaamme tietojasi?

Meillä on käytössä erilaisia teknisiä ja hallinnollisia menetelmiä, joilla pyrimme varmistamaan riittävän tietoturvallisuuden. Rajoitamme henkilöstön pääsyä tietoihin eri rooleihin perustuvilla käyttöoikeuksilla.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin ne ovat tarpeen toimintamme kannalta. Säilytysajat vaihtelevat suuresti eri käsittelykokonaisuuksien välillä.

Sinun oikeutesi

Vastustusoikeus
Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen vastustaa sinuun kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, tilanteessa, jossa käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella. Nämä tilanteet voivat liittyä esimerkiksi uutiskirjeen tai kutsun lähettämiseen tilaisuuksiimme, joiden oletamme kiinnostavan sinua esimerkiksi asemasi tai yrityksesi toimialan perustella. 

Voit esittää vastustamista koskevan vaatimuksesi meille ottamalla yhteyttä info@kapsakki.fi. Sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä.

Suoramarkkinointi
Voit antaa meille suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuva profilointi.

Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta tallentaneet. Voimme evätä tämän pyynnön laissa säädetyin perustein. Tämän oikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskeva virheellinen tieto. Lisäksi voit pyytää meitä poistamaan jonkin sinua koskevan tiedon tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin kuin olet itse toimittanut meille tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot itsellesi pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että emme ole noudattaneet toimintaamme soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää liittyen tietosuojakäytäntöihimme tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, pyydämme sinua ottamaan meihin
yhteyttä info@kapsakki.fi.

Yhteystiedot

Musiikkiteatteri Kapsäkki / Kapsäkki Osuuskunta, Hämeentie 68, 00560 Helsinki, y- tunnus 1626893-3. Yhteyshenkilö Stiina Laakso puh. 040 5441690